Výchova výhrůžkou bolestí | Vyberte správnou cestu | Výchova dítěte 2.díl

Ilustrační foto: Každý rodič by měl hledat správnou cestu výchovy svých dětí, článek: Výchova výhrůžkou bolestí.

V předchozím příspěvku (v 1.díle) jsme se zabývali výchovou dětí v Čechách obecně. Trošku jsme nakousli zažitý způsob – výchova výhrůžkou bolestí, kterou se budeme v tomto příspěvku věnovat podrobněji. Řekneme si, jakým směrem by Vaše výchova měla směřovat, a jak byste dítě neměli vychovávat, čemu byste se měli vyhnout. Můžete se těšit také na 3.díl, kde bychom Vám rádi přiblížili jednu z nejlepších metod výchovy dítěte, na kterou jsme narazili. Řekneme si, jak je možné přesvědčit dítě bez vyhrožování a bez negativní motivace (strachu). 


Výchova | Zažitý způsob „Výchova výhrůžkou bolestí“

     Co myslíme tou „výhrůžkou bolestí“? Pojďme to trošku rozebrat. Dítěti, které zlobí, „vyhrožujeme“, že mu naplácáme na zadeček, plácneme přes ručičku. Někteří pohlavkují, a mnoho rodičů dokonce použije i hrubějších projevů, které jednoznačně poukazují na nezvládnutí situace především z jejich strany. Dle našeho názoru, se zde můžeme setkat se snahou o to, jak motivovat dítě k tomu, aby přestalo dělat něco, co se nám nelíbí. Tato metoda výchovy je zažitý způsob, který bychom rádi označili jako přežitek. Každému se zdá, že tato metoda je velmi účinná a nebo dokonce jediná účinná. S tím ale naprosto nesouhlasíme, a můžeme Vám k tomu přinést x-argumentů, které budou tuto široce rozvinutou myšlenku o správné výchově v Čechách, rozporovat.


Tak se vychovávalo dříve, proto je to správný přístup? | Rodina není pro lidi tak důležitá, bohužel

     Často můžete slýchat, že tímto způsobem výchovy se vždy vychovávalo, a že na tom není potřeba nic měnit, že bychom se k této výchově měli vracet. Že to byl jediný způsob, který byl funkční. Také slýcháte, že se máte podívat na to, jak jsou dnešní děti nevychované. To ale není způsobeno tím, že není dětem vyhrožováno bolestí, nebo tím, že se děti kvůli dnešním „móresům“ nebijí/nepohlavkují/apod. Je to jen nedostatečnou či špatnou výchovou ze stran rodičů. Rodiče v dnešní době buď mají méně času nebo si čas na děti nechtějí udělat. Rodina z všeobecného měřítka není v popředí, je řazena dál v pořadí na seznamu našich hodnot. A to se musí někde projevit – třeba na dětech.


Děti jsou nevychované | Čím to je způsobené?

     Aby se rodiče „zbavili“ svých dětí a mohli se věnovat sami sobě, využívají k tomu často technologické vymožeností dnešní doby v podobě televize, počítačů, notebooků, tabletů, telefonů, her a sociálních sítí. Je snadné dítě zabavit něčím podobným a přitom mít sám více času na své aktivity nebo sám na sebe. Výchova dítěte trpí. S dětmi strávíme o to méně času, méně se jim věnujeme, méně je vychováváme. Pro vysvětlení – nejsme proti technologickému pokroku ani proti těmto mobilním zařízením – je nutné ke všemu přistupovat s mírou. Věříme, že i tyto prostředky nás mohou rozvíjet. 


Za to může vždy někdo jiný, než rodiče 

     Je mnohem snazší říkat si, jak je možné, že je moje dítě tak nevychované? Lidé jsou strašně překvapeni a často se všech okolo ptají – „Kde to dítě vzalo? Kdo zato může?“ Rodiče se tím snadno zbavují svojí vlastní odpovědnosti. Je snadné „hodit“ to na někoho jiného. Je složitější být k sobě upřímní a uvědomit si, že je to především výsledek intenzivní (ne)výchovy. Pojďme to svádět na dítě nebo na školu, kterou dítě navštěvuje, na učitele, na děti, se kterými se to naše setkává, apod. Situace je o to dramatičtější, pokud při nepochopení skutečné příčiny nevhodného chování dítěte sklouzávají rodiče k něčemu takovému, co celou situaci ještě umocňuje. Tj. využívají s pravidelností zažitou metodu výchovy „výhrůžkou bolestí“, která je u nás předávána z generace na generaci.


Shrnutí

     Trochu si to shrneme. Když se dítěti nebudete věnovat, nebude vychované. Děti jsou většinou odrazem svých rodičů. Pokud se rodič nevhodně chová v určitých situacích, dítě to bude brát za běžné. Nechtějte po svých dětech, abych se chovalo jinak než Vy. Začněte u sebe. Dítěti jste vzorem. Nesvalujte vinu na někoho jiného. Je to na Vás. Věnujte se dětem, vychovávejte je a buďte trpěliví. Za jejich výchovu jste přímo zodpovědní.   


Výchova výhrůžkou bolestí | Pojďme si to rozebrat

     Výchova výhrůžkou bolestí je pouze operativně účinnou metodu (okamžitou), která nám může ve chvíli vzdoru dítěte pomoci, ale do budoucna není možné ji udržet, aniž bychom nezačali stupňovat naše tresty a vyhrožování. Což se bohužel ve velkém množství rodin stává. Ano, existují výjimky, kdy rodič použije pouze jednou vyhrůžku bolesti a bude to i naposled. Tato výhrůžka se stane exemplární pro veškeré další situace. Ve chvíli, kdy se ale toto stane běžnou součástí výchovy – postrádá tato metoda (výchova výhrůžkou bolestí) naprosto na účinnosti. 


Není to měřitelné

     Na začátku, ale možná i v celém průběhu výchovy si rodiče neuvědomují, že tímto svému dítěti zabraňují v rozvoji jeho osobnosti. Ano, i dítě je osobnost a neustále se rozvíjí. Tím, že mu budeme neustále dodávat semínka strachu, tím ho rozhodně neposílíme. Ono se to těžko měří, jakou újmu dítěti způsobíte tím, že jste mu vyhrožovali, a že na něj tlačíte nepřiměřeným způsobem. Proto je snadné to přehlížet a dál pokračovat ve výhrůžkách.


Strach je negativní motivace | Negativní motivace nepřinese nikdy potřebný účinek

     Někdy se nemusí jednat ani o stupňování trestů a výhrůžek, ale je nutné si říci, že motivovat dítě strachem z Vás, z rodičů nebo prarodičů, je paradoxně nejhorší způsob motivace, nebo spíše demotivace dítěte z pohledu do budoucna. Myslíte si, že těmito výhrůžkami je možné motivovat dítě při oblékání svršků nebo aby lépe hrálo na hudební nástroj? Myslíte, že se bude dítě dobře a samostatně rozvíjet, když mu budeme vyhrožovat bolestí? Ještě pořád si myslíte, že je tato naše zažitá metoda výchovy tou správnou variantou?


Myslete na budoucnost | Neposuzujte výchovu dle okamžitého účinku

     Tato výchova výhrůžkou bolestí je jednoznačně demotivující a nesmyslná z dlouhodobého pohledu. Nezaměřujte se pouze na ten okamžitý účinek. Jsme rodiče a musíme myslet na to, co z našich dětí vyroste. To ovlivňuje především naše výchova. I když se samozřejmě mohou vyskytovat výjimky, kde si jde dítě svojí cestou, bez ohledu na výchovu. Ale věřím naprosto tomu, že naše výchova hraje zásadní roli, a když ji skutečně děláme dobře, zvyšujeme tím pravděpodobnost toho, že dítě bude silný jedinec bez jakýchkoliv psychických problémů, které jsme my způsobili


Pozitivní motivace | Odměna | Ověřeno vlastní zkušeností – rady ze života

     Jednou z velmi úspěšných metod motivace je odměna. Opět je nutné zdůraznit, že uznáváme motivaci pouze jako pozitivní. Dáme Vám opět příklad ze života.

     Dcera se nám narodila předčasně a tak jsme byli nuceni cvičit Vojtovku, aby se dceři zatáhla kýla a srovnala zádíčka, a celkově nerovná páteř. Moje žena je na to velmi šikovná a věnuje se naší dceři od začátku. Ještě jsme s Vojtovkou neskončili. Vidíme výsledky, tak pokračujeme. Ale zpět k tématu. Ve chvíli, kdy se dcera dokázala postavit něčemu, s čím nesouhlasila, začalo být velmi problematické cvičit s ní Vojtovy cviky. Vyzkoušeli jsme snad všechny možné metody, ale nic nefungovalo. 3 týdny dcery nechuť vůči cvikům gradovala. Už nebylo prakticky možné ji dobrovolně přesvědčit, aby šla cvičit. Paralelně s touto situací jsem pročítal jednu šikovnou knihu, která se týkala pozitivní motivace, kde jsem objevil, že motivace formou odměny funguje nejen na domácí zvířátka, ale je naprosto úchvatná i na lidskou populaci.     A tak jsme začali dceru za cvičení Vojtovky odměňovat. Najednou se změnila celá situace o 360°. Z nenáviděných cviků se stala radost. Po 3 týdnech zkoušení všech metod – tento obrat byl o to příjemnější. Uvědomili jsme si, že jsme našli skvělou metodu motivace. To se samozřejmě projevilo i v našem všeobecném celkovém vnímání výchovy dítěte. Začali jsme pomalu ustupovat z těch negativních metod motivace, kterými jsme byli vychováni my a snažili se najít lepší cesty. Ne, že bychom to nedělali již předtím, ale toto byl jasný zlom, který nám ukázal cestu. My dceru nikdy nebili, to ne, ale měli jsme potřebuji ji motivovat řečma: „Jestli ještě sáhneš na ten elektrický kabel, dostaneš na zadeček.“ A někdy jsme po zadečku plácli. To dnes vidím jako chybný prostředek výchovy. 


Naplnění i bez odměny

     V té knize, kterou jsem četl, jsem se také dozvěděl, že pokud bude mít dítě z odměny pravidelně radost, může se ta radost přenést i v tom smyslu, že danou činnost bude dělat ráda i bez odměny. Když uvidí, že to dělá radost i nám – rodičům, bude docházet k určitému pocitu naplnění na straně dítěte. To mohu potvrdit. Někdy si zacvičíme i bez odměny. Trvá to ale delší dobu. Ale věřte tomu, že se nám cvičí lépe, než kdybychom ji k tomu nutili výhrůžkami!


Odměny s rozumem

     Odměňujte pouze prostřednictvím velmi drobných maličkostí – pozor na sladké (myslete u toho na zdraví dítěte). Nezačněte je navyšovat. Nepoužívejte odměnu na každou žádost provedení činnosti dítěte – ztratilo by to na efektivitě. Dítě by to začalo považovat za rutinu a přestalo by být motivováno. Dítěti musíte ukazovat také radost při splnění úkolu, spokojený hlas, tón, lásku, atd. Některé věci musí dítě dělat proto, že ví, že je to správné, nebo aby na nás vidělo spokojenost a cítilo se naplněné (nebo vše dohromady). Jen pro představu – naše odměnky jsou typu – jeden Tic-tac, jeden bonbon Tutti-frutti, jedna Lentilka, nějaké oblíbené ovoce, jogurt, apod. 

     Aby dítě pochopilo, bez výhrůžek a strachu, co je správné a co ne, je potřeba použít „Jiný pohled na výchovu a zbavit se přežitků (výchova výhrůžkou bolestí)“. V dalším příspěvku (3.díle) budeme pokračovat jednou z nejlepších metod výchovy, kterou používáme s ženou neustále, a která nám přináší nejlepší výsledky. Samozřejmě ji kombinujeme i s ostatními, ale k tomu se dostaneme v příštích dílech výchovy dětí.  


Uprgade 14.10.2016 

     Dnes jsem narazil na článek Kateřiny Prouzové na rozhlasu.cz – zde k nahlédnutí. Musím souhlasit s většinou názorů, které jsou v článku slovy klinické psycholožky Blanky Pöslové citovány. Všeho musí být s mírou – přesně tak. Dětem bychom měly vymezit hranice a měli bychom je učit disciplíny. Není možné být ke svým potomkům příliš benevolentní. Všechny tyto zásady je možné aplikovat společně s metodami, které popisuji v tomto seriálu o výchově dítěte (nejsou v rozporu).


Poslední aktualizace dne: 14.10.2016, Důvod: Úprava textu

(119)Pokud Vám byl tento článek prospěšný, poděkujte nám Vaší podporou!

Zabere Vám to pár sekund, přitom pro nás je to obrovská motivace. 


1) Dejte nám like a sdílejte nás na Facebooku


2) Podpořte nás finančně  -  i 50 Kč nám pomůže dělat věci lépe

Platba kartou on-line prostřednictvím GoPay (česká) nebo Paypal.

Podpora na provoz stránek | Podpora | GoPay Podpora na provoz stránek | Podpora | PayPal

3) Sdílejte nás i na ostatních sociálních sítí (postranní panel nalevo)


Děkujeme za jakoukoliv formu podpory!

Mohlo by Vás zajímat - 5 top článků na Rady ze života:


1) Křemelina

Křemelina | Přírodní detox | Pryč s parazity! | Zdraví


2) Zdravé žvýkáníZdravé žvýkání bez éček | Bez zdraví škodlivého aspartamu | Zdraví


3) Dovolenou s bezlepkovou stravou

Dovolená s bezlepkovou stravou | Pro bezlepkáře | Pro celiaky | BLP


4) 100% přírodní deodorant - krystal (šetrné a účinné)

Krystal deo | 100% přírodní | Šetrné přesto účinné | Zdraví


5) Knihy pro děti (2-5 let) - Jak naučit barvy hrou? 

Barvy hrou | Jak naučit děti poznávat barvy? | Knihy pro děti (1-4 roky) | Děti

 


Hlavní strana     Dům | Domácnost     Finance     Jídlo | Pití     Kultura     Lidé     Ostatní     Kraťasy     Vše


Auto | Doprava     Kam investovat     Počítač     Udělej si sám      Zahrada     Zlepšováky     Úspora     Bezlepkové recepty    Grilování     Nákup     Pivo 
Vaření     Film     Hudba     Hudební videoklipy    Kniha     Seriál     Děti     Relax     Hlava | Psychologie    Podnikatel     Sport     Zdraví    
Myšlenky | Úvahy     Přísloví a lidové moudrosti     Filmové tipy     Zábava 


Upozornění návštěvníkům

     Milí návštěvníci/čtenáři, to co na těchto stránkách přečtete, jsou pouze naše subjektivní zkušenosti a je pouze na Vašem rozhodnutí, zda si z toho něco vezmete či nikoliv - zda se tomu třeba jen zasmějete. Což znamená, že rozhodnutí je na Vás a Vy si za něj nesete svoji odpovědnost. Tím, že zde publikujeme, nepřebíráme v žádném případě odpovědnost za Vás, za Vaše rozhodnutí. Mějte svoji hlavu a rozhodujte se vždy pouze na základě své intuice. Rozhodně se nenechte do něčeho nutit. Naše řádky by Vás měly pouze nasměrovat určitým směrem, ale rozhodnutí je vždy pouze a jen na Vás. Užijte si čtení i Vašeho života! 


Jiří Samuel
Sledujte nás

Jiří Samuel

Jsem admin a koordinátor pro magazín radyzezivota.cz. Byla a je to pro mě velká výzva postavit tento web na zelené louce. Veškeré aktivity si dělám sám, teď už vím, že je to neudržitelné - to jsem ale na začátku nevěděl. Člověk se neustále vyvíjí. Proto budu časem rozšiřovat tým našeho magazínu, o lidi kteří ví, co dělají, a dělají to s radostí a vervou. Baví mě psát články, příspěvky, tweety, tvořit, učit se novým věcem, jako pro měl byla a stále je tvorba stránek, SEO marketing, linkbuilding, propojování webu se sociálními sítě, Google Analytics, do budoucna AdSense, časem možná AdWords, apod. Je skvělé, když sami zjistíte, jak zvýšit hodnotu stránek, když o tom nikdo nepíše. Je to tvůrčí činnost a pro mě můj největší koníček, který bych rád přetavil do práce na plný úvazek. Nemám potřebu nechávat si své letité zkušenosti pro sebe, chci se o ně podělit. Největší radost mi dělá dobrá zpětná vazba.
Jiří Samuel
Sledujte nás